Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2018

Matylda-Moody
7572 16ac
Reposted fromkarahippie karahippie vianewworldmap newworldmap
Matylda-Moody
4175 d937 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianewworldmap newworldmap

August 21 2017

Matylda-Moody

June 07 2017

Matylda-Moody
8670 40c5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskatrix skatrix

April 05 2017

Matylda-Moody
6774 8336
Reposted fromAlcea Alcea viaLisek77 Lisek77

February 20 2017

Matylda-Moody
1371 7115 500
Reposted fromstrawberry-tree strawberry-tree viaLisek77 Lisek77

June 21 2015

Matylda-Moody
6160 3946
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaLisek77 Lisek77

May 27 2015

Matylda-Moody
6160 3946
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaLisek77 Lisek77

May 11 2015

Matylda-Moody
3668 9030
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianewworldmap newworldmap
7303 554e

kate-vega:

bankston:

Young Colin Firth.

speechless

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianewworldmap newworldmap
Matylda-Moody
6687 2577
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianewworldmap newworldmap

January 17 2015

Matylda-Moody
2287 a4a0 500
Reposted fromcaligula caligula viafilmowy filmowy

January 11 2015

Matylda-Moody
4663 36fd
Reposted fromfilmowy filmowy

January 06 2015

Matylda-Moodyhow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viafilmowy filmowy

December 10 2014

Matylda-Moody

December 04 2014

5186 de44 500
Reposted fromtwice twice viawishyouwerehere wishyouwerehere

December 01 2014

Matylda-Moody
9894 dc61
Reposted fromwazelina wazelina viawishyouwerehere wishyouwerehere

November 08 2014

Matylda-Moody
'Moja ukochana zachorowała. Stała się nerwowa ze względu na problemy w pracy, życie osobiste, niepowodzenia i dzieci. Schudła 15 kg i ważyła zaledwie 45 kg. Wyglądała na wychudzoną i bez końca płakała. Daleko jej było do szczęśliwej kobiety. Cierpiała na uporczywe bóle głowy, bóle serca, bóle nerwowe w plecach i żebrach. Nie mogła spać, zasypiała dopiero nad ranem i cały dzień czuła się zmęczona. Nasz związek stanął pod znakiem zapytania. Jej uroda gdzieś uleciała pozostawiając ją w samotności. Sińce pod oczami pogłębiały się, jej głowa się trzęsła, a ona sama przestała o siebie dbać. Odrzucała propozycje filmowe, nie przyjmowała żadnej roli. Straciłem nadzieję i zacząłem się zastanawiać nad separacją… 
Ale wtedy zadecydowałem się działać. Przecież miałem najpiękniejszą kobietę na świecie. Piękność, do której wzdycha połowa mężczyzn i kobiet na ziemi, a ja byłem tym, który ma przywilej zasypiać u jej boku i ja przytulać. Zacząłem ją zasypywać kwiatami, pocałunkami, komplementami. Zaskakiwałem w każdej minucie. Dawałem prezenty i żyłem dla niej. Publicznie się wypowiadałem jedynie o niej. Skupiłem się wyłącznie na niej. Chwaliłem przed nią samą, a także przed przyjaciółmi. Nie uwierzycie, lecz ona rozkwitła. Poczuła się lepiej. Przybrała na wadze, jej nerwowość stała się przeszłością, a ona sama pokochała mnie mocniej niż kiedykolwiek. Nie miałem pojęcia, że może kochać aż tak mocno.
I wtedy zrozumiałem ważną rzecz: kobieta jest odzwierciedleniem mężczyzny. Jeśli prawdziwie ją kochasz, stanie się dla ciebie wszystkim.'

— Brad Pitt o Angelinie Jolie
Reposted fromMyTinySilentSoul MyTinySilentSoul viafilmowy filmowy

November 04 2014

Matylda-Moody
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl